First Image
Loading images...

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest certyfikat kompetencji personlu nr K-9/308/2005 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Jesteśmy wpisani do ewidencjiszkół i placówek niepublicznych Miasta Sopot.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego ośrodka lub u Klienta.

hit

O Nas

Współpraca

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się naterenie naszego ośrodka lub u Klienta.

Elastyczność

W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, DVD, skrypty, plansze i folie, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż Możecie Państwo liczyc na wszechstronną pomoc merytoryczną.

Profesjonalizm

Pełnienie Funkcji doradczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi kluczową i wysoko cenioną przez naszych Klientów formę współpracy. Nasi współpracownicy są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy i posiadają najbardziej aktualną wiedzę z tego zakresu.

Oferta

- Kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zakład realizuje szkolenie w oparciu o program wydany przez ODK Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach nr 980/IX/2005

- Szkolene przeciewpożarowe
- Minimum sanitarne.

Szkolenia wstępne - przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.
Szkolenia okresowe dla:

- Służby bhp,
- Pracodawców,
- Osób kierujących pracownikami,
- Pracowników administracyjno-biurowych,
- Pracowników inżynieryjno-technicznych,
- Pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Zaufali nam

Jesteśmy znaną, cenioną i rozwijającą się firmą, o czym
świadczy współpraca z wieloma organizacjami.

CIOP-PIB

Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

Największy udział w liczbie osób zatrudnionych w Unii Europejskiej stanowią pracownicy zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

W Polsce najmniejsze przedsiębiorstwa “mikro”, zatrudniające do 9 osób, stanowią ok. 95% wszystkich przedsiębiorstw.

To właśnie do nich jest szczególnie trudno dotrzec z informacjami i wspomagac je w realizacji działań na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Uwzględniając potrzeby tych przedsiębiorstw, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)konsekwentnie rozwija utworzoną w 2004 r., w ramach realizacji programu wieloletniego pn. “Dostosowywanie warunków pracy w Polscedo standardów Unii Europejskiej”, Siec Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.

Podstawowych celem działalności Sieci jest zapewnianie kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawieniu warunków pracy.

Formuła funkcjonowania Sieci zakłada ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez jej członków, skutecznośc i profesjonalizm w kontaktach z MŚP oraz krótki czas reakcji na zgłoszone przez pracodawców zapotrzebowanie na informacje lub usługi.

Członkami Sieci są przedstawiciele firm obsługujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktywnie współpracujący z CIOP-PIB w wykorzystywaniu wiedzy i osiągnięc naukowych do wspierania działań na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków pracy i spełniający ustalone kryteria certyfikacyjne

Wysoką jakośc usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB m.in. przez:

udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu bhp i ergonomii (w formie wydawnictw, materiałów multimedialnych, baz danych, programów komp. itp.)
ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów CIOP-PIB w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi MŚP, z uwzględnieniem zmian w prawie i wykorzystywaniem najnowszych osiągnięc nauki i techniki.
wsparcie ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w działaniach prowadzonych przez członków Sieci

Mariusz Butowski
ekspert ds. BHP
Telefon: 503 536 686
Email: Sappog@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:
81-577 Gdynia
ul. Tęczowa 14

Podaj Imię *

Podaj e-mail *